Prodej domu č.p. 921, Svornosti č.o.14, se zastav. pozemkem parc.č. 480, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Svornosti 921, se sídlem Svornosti 14, č.p.921, P5, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002

7.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 921, Svornosti č.o.14, se zastav. pozemkem
parc.č. 480, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
Bytovému družstvu Svornosti 921, se sídlem Svornosti 14, č.p.921,
P5, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Svornosti č.o.14, č.p. 921, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje” Bytovému družstvu Svornosti 921

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Svornosti č.o.14, č.p. 921, se zastav. pozemkem
parc.č.480, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Svornosti 921,

se sídlem Svornosti 14, č.p. 921, P5, složenému z oprávněných nájemců
bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5 s věcným břemenem předkupního
práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 3.106.280,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – prodej domu Svornosti č.o.14, č.p. 921, se zastav.
pozemkem parc.č. 480, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Svornosti
921, se sídlem Svornosti 14, č.p. 921, P5
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě