Prodej domu č.p. 888, nám. J. Machka č.o.15, bez pozemku parc.č. 1427/66, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 888/15, se sídlem nám. J. Machka 15, č.p. 888, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

54.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 888, nám. J. Machka č.o.15, bez pozemku parc.č.
1427/66, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu
Náměstí Josefa Machka 888/15, se sídlem nám. J. Machka 15, č.p. 888,
složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu nám. J. Machka č.o.15, č.p. 888, k.ú. Košíře, dle
“Zásad prodeje…” Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 888/15

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu nám. J. Machka č.o.15, č.p. 888, bez pozemku
parc.č.1427/66, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka
888/15, složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ
Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu
5 let

2. prodejní cenu : 2.274.920,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesním ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domu nám. J. Machka č.o.15, č.p. 888, bez pozemku
parc.č.1427/66, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka
888/15

Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě