Prodej domu č.p. 817, Mikšovského č.o.15, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/75, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Mikšovského 817,se sídlem Mikšovského 15, č.p. 817, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

47.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 817, Mikšovského č.o.15, se zastav. pozemkem
parc.č. 1475/75, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému
družstvu Mikšovského 817,se sídlem Mikšovského 15, č.p. 817, složenému
z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Mikšovského č.o.15, č.p. 817, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Mikšovského 15

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Mikšovského č.o.15, č.p. 817, se zastav. pozemkem
parc.č.1475/75, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Mikšovského 817,
složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s
věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 1.442.070,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA
o prodeji domu Mikšovského č.o.15, č.p. 817, se zastav. pozemkem parc.
1475/75, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Mikšovského 817, se sídlem

Mikšovského 15/817
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě