Prodej domu č.p. 815, Mikšovského č.o.19, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/73, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Mikšovského 815/19” se sídlem Mikšovského 19, č.p. 815 složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002

13.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 815, Mikšovského č.o.19, se zastav. pozemkem
parc.č. 1475/73, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″
“Bytovému družstvu Mikšovského 815/19” se sídlem Mikšovského 19,
č.p. 815 složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Mikšovského č.o.19, č.p. 815, se zastav. pozemkem

parc.č. 1475/73, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje…””Bytovému
družstvu Mikšovského 815/19”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej domu Mikšovského č.o.19, č.p. 815, se zastav. pozemkem
parc.č.1475/73, k.ú. Košíře, “Bytovému družstvu Mikšovského 815/19”,
složenému z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5” s  věcným břemenem předkupního práva a zástavního
práva pro MČ Praha 5 na 5 let

2. prodejní cenu : 961.916,–

doba splácení: 5 let

první splátka: 240.479,–Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej domu Mikšovského č.o.19, č.p. 815, se zastav.
pozemkem parc.č. 1475/73, k.ú. Košíře, “Bytovému družstvu
Mikšovského 815/19”
Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě