Prodej domu č.p. 78, Slávy Horníka č.o.15, se zastav. pozemkem parc.č. 488, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Horníkova 15, s.r.o., se sídlem Slávy Horníka 15, č.p. 78,složené z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

48.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 78, Slávy Horníka č.o.15, se zastav. pozemkem
parc.č. 488, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě
Horníkova 15, s.r.o., se sídlem Slávy Horníka 15, č.p. 78,složené z
oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Slávy Horníka č.o.15, č.p. 78, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…”, právnické osobě Horníkova 15, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Slávy Horníka č.o.15, č.p. 78, se zastav. pozemkem
parc.č.488, k.ú. Košíře, právnické osobě Horníkova 15, s.r.o.,
složené z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s
věcným břemenem předkupního práva a se zřízením zástavního práva po
dobu splácení kupní ceny pro MČ Praha 5 na dobu 5ti let

2. prodejní cenu : 1.325.944,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 331.486,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domu Slávy Horníka č.o.15, č.p. 78, se zastav. pozemkem
parc.č.488, k.ú. Košíře, právnické osobě Horníkova 15, s.r.o.,
se sídlem Slávy Horníka 15/78
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě