Prodej domu č.p. 564, Grafická č.o.19, se zastav. pozemkem parc.č. 3523, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Šťastný domov Grafická 19, se sídlem Grafická 19, č.p. 564, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

56.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 564, Grafická č.o.19, se zastav. pozemkem parc.č.
3523, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Šťastný
domov Grafická 19, se sídlem Grafická 19, č.p. 564, složenému z
oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Grafická č.o.19, č.p. 564, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Šťastný domov Grafická 19

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Grafická č.o.19, č.p. 564, se zastav. pozemkem
parc.č.3523, k.ú.Smíchov, Bytovému družstvu Šťastný domov Grafická 19,
složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5 s
věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 1.685.150,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA
o prodeji domu Grafická č.o.19, č.p. 564, se zastav. pozemkem parc.č.
3523, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Šťastný domov Grafická 19,
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě