Prodej domu č.p. 554 Kováků č.o. 24, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě “Dům Kováků, s.r.o.” se sídlem Batelovská 1206/3, Praha 4 složené z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001

35.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 554 Kováků č.o. 24, k.ú. Smíchov, dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5" právnické osobě "Dům Kováků, s.r.o." se sídlem Batelovská 1206/3, Praha 4 složené z oprávněných nájemců bytů
Prodej domu Kováků č.o. 24, č.p. 554 se zastav. pozemkem parc. č. 2867, k.ú. Smíchov, právnické osobě "Dům Kováků, s.r.o."
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej domu Kováků č.o. 24, č.p. 554 se zastav. pozemkem parc. č. 2867, k.ú. Smíchov, právnické osobě "Dům Kováků, s.r.o." složené z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5" s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 roky
2. prodejní cena: 2.112.520,-- Kč bez splátek
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a a realizovat prodej domu Kováků č.o. 24, č.p. 554, k.ú. Smíchov, právnické osobě "Dům Kováků, s.r.o." Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě