Prodej domu č.p. 512, nám. J. Machka č.o.2, se zastav. pozemkem parc.č. 1427/42, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu Machka 2, se sídlem nám. J. Machka 2, č.p. 512, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

52.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 512, nám. J. Machka č.o.2, se zastav. pozemkem
parc.č. 1427/42, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Družstvu
Machka 2, se sídlem nám. J. Machka 2, č.p. 512, složenému z
oprávněných nájemců bytů

Prodej domu nám. J. Machka č.o.2, č.p. 512, k.ú. Košíře, dle
“Zásad prodeje…”, Družstvu Machka 2

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu nám. J. Machka č.o.2, č.p. 512, se zastav.
pozemkem parc.č.1427/42, k.ú. Košíře, Družstvu Machka 2, složenému z
oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným
břemenem předkupního práva a se zřízením zástavního práva po dobu
splácení kupní ceny pro MČ Praha 5 na dobu 5ti let

2. prodejní cenu : 2.110.940,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 527.735,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domu nám. J. Machka č.o.2, č.p. 512, se zastav. pozemkem
parc.č.1427/42, k.ú. Košíře, Družstvu Machka 2, se sídlem
nám.J.Machka 2/512
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě