Prodej domu č.p. 443, nám. J. Machka č.o.7, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/47, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Josefa Machka 443, družstvo se sídlem nám. J. Machka 7, č.p. 443, složené z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

53.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 443, nám. J. Machka č.o.7, se zastav. pozemkem
parc.č. 1479/47, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické
osobě Josefa Machka 443, družstvo se sídlem nám. J. Machka 7, č.p.
443, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu nám. J. Machka č.o.7, č.p. 443, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…” právnické osobě Josefa Machka 443, družstvo

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu nám. J. Machka č.o.7, č.p. 443, se zastav.
pozemkem parc.č.1479/47, k.ú. Košíře, právnické osobě Josefa Machka
443, družstvo složené z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ
Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva a se zřízením zástavního
práva po dobu splácení kupní ceny pro MČ Praha 5 na dobu 5ti let

2. prodejní cenu : 1.867.176,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 376.546,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domu nám. J. Machka č.o.7, č.p. 443, se zastav. pozemkem
parc.č.1479/47, k.ú. Košíře, právnické osobě Josefa Machka 443,
družstvo, se sídlem nám. J. Machka 7/443
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě