Prodej domu č.p. 433, nám.J.Machka č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č. 1479/46,k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 6, se sídlem nám.J.Machka 6, č.p. 433, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002

11.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 433, nám.J.Machka č.o.6, se zastav. pozemkem
parc.č. 1479/46,k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu
Náměstí Josefa Machka 6, se sídlem nám.J.Machka 6, č.p. 433,
složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu nám.J.Machka č.o.6, č.p. 433, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje….” Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 6

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu nám.J.Machka č.o.6, č.p. 433, se zastav. pozemkem
parc.č.1479/46, k.ú.Košíře, Bytovému družstvu Náměstí Josefa Machka 6,

se sídlem nám. J. Machka 6, č.p. 433, složenému z oprávněných
nájemců bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5 s věcným břemenem předkupního
práva a zřízením zástavního práva pro MČ Praha 5 na dobu 5 let

2. prodejní cenu : 1.867.176,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 376.546,– Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA –
prodej domu nám.J. Machka č.o.6, č.p. 433, se zastav. pozemkem
parc.č. 1479/46, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Náměstí Josefa
Machka 6, se sídlem nám. J. Machka 6, č.p. 433

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě