Prodej domu č.p. 325 Nad Pomníkem č.o.2 se  zastav. a souvis.pozemkem parc.č. 1404 a 1405/1, k.ú. Hlubočepy, dle Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě ŽVAHOV, s.r.o., se sídlem Markétská 1, č.p. 28, složené z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

55.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 325 Nad Pomníkem č.o.2 se zastav. a
souvis.pozemkem parc.č. 1404 a 1405/1, k.ú. Hlubočepy, dle Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví
hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě ŽVAHOV, s.r.o., se
sídlem Markétská 1, č.p. 28, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Nad Pomníkem č.o.2, č.p. 325, k.ú. Hlubočepy, dle
“Zásad prodeje…” právnické osobě ŽVAHOV, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Nad Pomníkem č.o.2, č.p. 325, se zastav. a
souvis. pozemkem parc.č. 1404 a 1405/1, k.ú. Hlubočepy, právnické
osobě ŽVAHOV, s.r.o., složené  z oprávněných nájemců bytů podle
Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s  věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodejní cenu : 2.516.548,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Nad Pomníkem č.o.2, č.p. 325, se
zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 1404 a 1405/1, k.ú. Hlubočepy,
právnické osobě ŽVAHOV, s.r.o.

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě