Prodej domu č.p. 265 Cetyňská č.o.6 se zastav. pozemkem parc.č. 576, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě PEVNÝ PRAHA, s.r.o., se  sídlem Cetyňská 6, Praha 5 založené jedním oprávněným nájemcem bytu – pí  Raková

19/09/2002

67.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 265 Cetyňská č.o.6 se zastav. pozemkem parc.č.
576, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické
osobě PEVNÝ PRAHA, s.r.o., se sídlem Cetyňská 6, Praha 5
založené jedním oprávněným nájemcem bytu – pí Raková

Prodej domu Cetyňská č.o.6, č.p. 265, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…” právnické osobě PEVNÝ PRAHA, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Cetyňská č.o.6, č.p. 265, se zastav. pozemkem
parc.č. 576, k.ú. Košíře, právnické osobě PEVNÝ PRAHA, s.r.o.,
založené jedním oprávněným nájemcem bytu – pí Rakovou, podle
Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s  věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodejní cenu : 2.013.890,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Cetyňská č.o.6, č.p. 265, se
zastav. pozemkem parc.č. 576, k.ú. Košíře, právnické osobě PEVNÝ
PRAHA, s.r.o.

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě