Prodej domu č.p.2429, K Vodojemu č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č. 1421 a zahr., k.ú. Smíchov, dle Statutu a Pravidel..Bytovému družstvu “Bytové dr. K Vodojemu 2429/6, Praha 5″se sídlem K Vodojemu 2429/6, Praha 5-Smíchov,složenému z opr.náj. bytů

22/06/2006

42. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Prodej domu č.p.2429, K Vodojemu č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č. 1421 a zahr., k.ú. Smíchov, dle Statutu a Pravidel..Bytovému družstvu “Bytové dr. K Vodojemu 2429/6, Praha 5″se sídlem K Vodojemu 2429/6, Praha 5-Smíchov,složenému z opr.náj. bytů

se zahradou parc.č. 1422

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej domu č.p.2429, K Vodojemu č.o.6, se zastav. pozemkem parc.č. 1421 a se zahradou parc.č. 1422, k.ú. Smíchov, dle Statutu … a Pravidel.. Bytovému družstvu ” Bytové družstvo K Vodojemu 2429/6, 150 00 Praha 5″, č.p. 2429, Praha 5-Smíchov, složenému z oprávněných nájemců bytů

2. prodejní cena : 4.963.900,- Kč cena se slevou 20%: 3.971.120,- Kč při podepsání kupní smlouvy do 22.6.2006 cena se slevou 10%: 4.467.510,- Kč při podepsání kupní smlouvy do 22.8.2006

II. Ukládá

Morávkové Angele, Ing., radní

1. předložit kupní smlouvu, týkající se prodeje domu č.p. 2429, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu K Vodojemu 2429/6 starostovi k podpisu

Termín plnění: 22.6.2006

Usnesení bylo schváleno: 28 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 14:14:15             
         42. Prodej domu č.p.2429, K Vodojemu         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 28 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 3 (9%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě