Prodej domu č.p. 2314, Kroupova č.o.6, se zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 928 a  929, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Kroupova 6, se sídlem Kroupova 6, č.p. 2314, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

24.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 2314, Kroupova č.o.6, se zastav. a souvis.
pozemkem parc.č. 928 a 929, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy –
Praha 5, Bytovému družstvu Kroupova 6, se sídlem Kroupova 6,
č.p. 2314, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Kroupova č.o.6, č.p. 2314, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Kroupova 6

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Kroupova č.o.6, č.p. 2314, se zastav. a souvis.
pozemkem parc.č. 928 a  929, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu
Kroupova 6, složenému z oprávněných nájemců bytů,podle Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.
m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 2.895.248,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Kroupova č.o.6, č.p. 2314, se
zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 928 a 929, k.ú. Smíchov,
Bytovému družstvu Kroupova 6

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě