Prodej domu č.p. 225 Hennerova č.o.11, se  zastav. pozemkem parc.č. 298/20, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Hennerova 225, se sídlem Hennerova 11, č.p. 225, složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

51.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 225 Hennerova č.o.11, se zastav. pozemkem
parc.č. 298/20, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
Bytovému družstvu Hennerova 225, se sídlem Hennerova 11, č.p.
225, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Hennerova č.o.11, č.p. 225, k.ú. Motol, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Hennerova 225

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Hennerova č.o.11, č.p. 225, se zastav. pozemkem
parc.č. 298/20, k.ú. Motol, Bytovému družstvu Hennerova 225,
složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5
na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 5.975.475,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Hennerova č.o.11, č.p. 225, se
zastav. pozemkem parc.č. 298/20, k.ú. Motol, Bytovému družstvu
Hennerova 225

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě