Prodej domů č.p. 218 a č.p. 219 Hennerova č.o.21,23 se zastav. pozemky parc.č. 322/5, 322/4, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Dvojdomí 218 a 219, družstvo, se sídlem Hennerova 23, č.p. 219, složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

52.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domů č.p. 218 a č.p. 219 Hennerova č.o.21,23 se zastav.
pozemky parc.č. 322/5, 322/4, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy
Praha 5, Bytovému družstvu Dvojdomí 218 a 219, družstvo, se
sídlem Hennerova 23, č.p. 219, složenému z oprávněných nájemců
bytů

Prodej domů Hennerova č.o.21,23, č.p. 218, 219, k.ú. Motol, dle
“Zásad prodeje…” Bytovému družstvu Dvojdomí 218 a 219, družstvo

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domů Hennerova č.o.21,23, č.p. 218,219, se zastav.
pozemky parc.č. 322/5 a  322/4, k.ú. Motol, Bytovému družstvu
Dvojdomí 218 a  219, družstvo složenému z oprávněných nájemců
bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s  věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodejní cenu : 4.741.210,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domů Hennerova č.o.21,23, č.p.
218,219, se  zastav. pozemky parc.č. 322/5 a 322/4, k.ú. Motol,
Bytovému družstvu Dvojdomí 218 a  219, družstvo

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě