Prodej domu č.p. 2065, U Blaženky č.o.8, se zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 2708,2709, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě U Blaženky, s.r.o., se sídlem U Blaženky 8, č.p. 2065, složené z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

51.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 2065, U Blaženky č.o.8, se zastav. a souvis.
pozemkem parc.č. 2708,2709, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
právnické osobě U Blaženky, s.r.o., se sídlem U Blaženky 8, č.p.
2065, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu U Blaženky č.o.8, č.p. 2065, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…” právnické osobě U Blaženky, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu U Blaženky č.o.8, č.p. 2065, se zastav. a souvis.
pozemkem parc.č.2708,2709, k.ú. Smíchov, právnické osobě U Blaženky,
s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ
Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu
3 let

2. prodejní cenu : 3.541.980,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA
o prodeji domu U Blaženky č.o.8, č.p.2065, se zastav.a souvis.pozemkem
parc.č. 2708,2709, k.ú. Smíchov, právnické osobě U Blaženky, s.r.o.,
se sídlem U Blaženky 8/2065
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě