Prodej domů č.p. 189 a č.p. 190, Brdlíkova č.o.5,7 se zastav. pozemkem parc.č. 298/26,374/44, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a 190, se sídlem Brdlíkova 7, č.p. 190, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

46.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domů č.p. 189 a č.p. 190, Brdlíkova č.o.5,7 se zastav.
pozemkem parc.č. 298/26,374/44, k.ú. Motol, dle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ
Praha 5, Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a 190, se sídlem Brdlíkova 7,
č.p. 190, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domů Brdlíkova č.o.5,7, č.p. 189,190, k.ú. Motol, dle “Zásad
prodeje…”, Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a 190

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domů Brdlíkova č.o.5,7, č.p. 189,190, se zastav. pozemkem
parc.č.298/26,374/44, k.ú. Motol, Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a
190, složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ
Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodejní cenu : 4.250.756,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domů Brdlíkova č.o.5,7, č.p. 189,190, se zastav. pozemkem
parc. č. 298/26,374/44, k.ú. Motol, Bytovému družstvu Brdlíkova

189 a 190, se sídlem Brdlíkova 7/190

Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě