Prodej domu č.p. 186 Holečkova č.o. 127, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy-MČ Praha 5” “Bytovému družstvu U Tyrše” se sídlem Holečkova 127 č.p. 186, složenému z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001

36.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 186 Holečkova č.o. 127, k.ú. Košíře, dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy-MČ Praha 5" "Bytovému družstvu U Tyrše" se sídlem Holečkova 127 č.p. 186, složenému z oprávněných nájemců bytů
Prodej domu Holečkova č.o.127, č.p. 186 se zastav. pozemkem parc. č. 1250, k.ú. Košíře, "Bytovému družstvu U Tyrše"
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej domu Holečkova č.o.127, č.p. 186 se zastav. pozemkem parc. č. 1250, k.ú. Košíře, "Bytovému družstvu U Tyrše" složenému z oprávněných nájemců bytů podle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Praha - MČ Praha 5" s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 roky a zástavní právo po dobu splácení kupní ceny tj. na dobu 3 let
2. prodejní cena: 1 514.557,-- Kč 1. splátka: 378.639,-- Kč (25% z kupní ceny) doba splácení: 3 roky
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej domu Holečkova č.o. 127, č.p. 186, k.ú. Košíře, "Bytovému družstvu U Tyrše" Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě