Prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem parc.č.3478, k.ú.Smíchov, právnické osobě Bytovému družstvu Na Čečeličce 10, se sídlem č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10, k.ú.Smíchov, složené z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

59.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem parc.č.3478,
k.ú.Smíchov, právnické osobě Bytovému družstvu Na Čečeličce 10,
se sídlem č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10, k.ú.Smíchov, složené z
oprávněných nájemců bytů

Prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem parc.č.3478,
k.ú.Smíchov,dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě
Bytovému družstvu Na Čečeličce 10, se sídlem č.p.1848 Na
Čečeličce č.o.10, k.ú.Smíchov, složené z oprávněných nájemců bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s pozemkem
parc.č.3478, k.ú.Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
právnické osobě Bytovému družstvu Na Čečeličce 10, se sídlem
č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10, k.ú.Smíchov, složenému z oprávněných
nájemců bytů s předkupním právem pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu: 1.916.330,-Kč bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu č.p.1848 Na Čečeličce č.o.10 s
pozemkem parc.č.3478, k.ú.Smíchov,právnické osobě Bytovému
družstvu Na Čečeličce 10

Termín: 04/10/2002

Usdnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě