Prodej domu č.p. 1372 Svornosti č.o.3 se  zastav. pozemkem parc.č. 539, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, družstvu Svornosti 3, se sídlem Svornosti 3, č.p. 1372 složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

54.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 1372 Svornosti č.o.3 se zastav. pozemkem
parc.č. 539, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
družstvu Svornosti 3, se sídlem Svornosti 3, č.p. 1372 složenému
z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Svornosti č.o. 3, č.p. 1372, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…” družstvu Svornosti 3

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Svornosti č.o. 3, č.p. 1372, se zastav. pozemkem
parc.č. 539, k.ú. Smíchov, družstvu Svornosti 3, složenému z
oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5 s
věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 3.695.230,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Svornosti č.o. 3, č.p. 1372, se
zastav. pozemkem parc.č. 539, k.ú. Smíchov, družstvu Svornosti 3


Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě