Prodej domu č.p. 1174, Mrázovka č.o.3 se  zastav. pozemkem parc.č. 2371, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě MAISON ANGELIQUE, s.r.o., se sídlem Mrázovka 3, č.p. 1174, složené z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003

32.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 1174, Mrázovka č.o.3 se zastav. pozemkem
parc.č. 2371, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″
právnické osobě MAISON ANGELIQUE, s.r.o., se sídlem Mrázovka 3,
č.p. 1174, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Mrázovka č.o.3, č.p. 1174, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…” právnické osobě MAISON ANGELIQUE, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Mrázovka č.o.3, č.p. 1174, se zastav. pozemkem
parc. č.  2371, k.ú. Smíchov, právnické osobě MAISON ANGELIQUE,
s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5”

2. prodejní cenu : 2.786.670,–

bez slevy, bez splátek

II. u k l á d á

Ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Mrázovka č.o.3, č.p. 1174, se
zastav. pozemkem parc. č.  2371, k.ú., Smíchov, právnické osobě
MAISON ANGELIQUE, s.r.o.

Termín: 07/02/2003

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě