Prodej domu č.p. 1172 Mrázovka č.o. 7, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5 “Družstvu Mrázovka” se sídlem Mrázovka č.p. 1172, Praha 5 složenému z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001

37.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 1172 Mrázovka č.o. 7, k.ú. Smíchov dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5 "Družstvu Mrázovka" se sídlem Mrázovka č.p. 1172, Praha 5 složenému z oprávněných nájemců bytů
Prodej domu Mrázovka č.o. 7, č.p. 1172 se zastav. pozemkem parc. č. 2369, k.ú. Smíchov "Družstvu Mrázovka"
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej domu Mrázovka č.o. 7, č.p. 1172 se zastav. pozemkem parc. 2369, k.ú.Smíchov, "Družstvu Mrázovka" složenému z oprávněných nájemců bytů podle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5" s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 5 let a zástavní právo po dobu splácení kupní ceny tj. na dobu 5 let
2. prodejní cena: 2.236.639,-- Kč 1. splátka: 559.160,-- Kč (25% z kupní ceny) doba splácení: 5 let
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit a usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej domu Mrázovka č.o. 7, č.p. 1172, k.ú. Smíchov, "Družstvu Mrázovka" Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě