Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov – tzv. Ženských domovů

21/06/2001

10.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov - tzv. Ženských domovů
Usnesením ZMČ č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001 byl schválen prodej Ženských domovů firmě AKCENT za 130 mil. Kč, přičemž 33 mil. Kč bylo uznáno jako kompenzace nákladů vynaložených touto firmou na rekonstrukci objektu. Nabídka AKCENTU byla 130 mil. Kč, s uznáním kompenzace ve výši 45 mil. Kč. Vzhledem k výsledkům jednání ZMČ v této věci dne 24. 5. 2001 proběhla další jednání, na jejichž základě se usnesení ZMČ č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001 doplňuje o bod č. 3
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e doplnění usnesení č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001 o:
3. částku 7 mil. Kč jako kompenzaci za zajištění provozu divadla AKCENT, zachování nájemních smluv s Policií ČR - služebna Košíře, Úřad vyšetřování pro Prahu 5 po dobu 20 let a dětskými lékařkami (o ploše 280,0 m2) po dobu 10 let
Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov – tzv. Ženských domovů

24/05/2001

15.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov - tzv. Ženských domovů
Usnesením ZMČ č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001 byl schválen prodej Ženských domovů firmě AKCENT za 130 mil. Kč, přičemž 33 mil. Kč bylo uznáno jako kompenzace nákladů vynaložených touto firmou na rekonstrukci objektu. Nabídka AKCENTU byla 130 mil. Kč, s uznáním kompenzace ve výši 45 mil. Kč.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í usnesení ZMČ č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001
II. n e s c h v a l u j e způsob úhrady kupní ceny dle variant předložených společností Akcent spol. s r. o.
III. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty jednat nadále se společností Akcent spol. s r. o. o kupní ceně a předložit výsledek k projednání na následujícím zasedání ZMČ P5 Termín: 21/06/2001
Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5 ž

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě