Prodej bytových jednotek č. 867/02, 867/07, 867/09, 867/15, 867/17 v domě č.p. 867 Gabinova 9, 868/09, 868/10, 868/13, 868/16 v domě č.p. 868 Gabinova 11

22/06/2006

27. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Prodej bytových jednotek č. 867/02, 867/07, 867/09, 867/15, 867/17 v domě č.p. 867 Gabinova 9, 868/09, 868/10, 868/13, 868/16 v domě č.p. 868 Gabinova 11

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 867 a 868 Gabinova č.o. 9 a 11 a podílu na pozemcích parc.č. 1040/50, 1040/51 a 1040/209 (zastavěná plocha), vymezených prohlášením vlastníka a podílu na pozemcích 1040/199 a 1040/201 (související plocha), oprávněným nájemcům bytu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 867 a 868 Gabinova č.o. 9 a 11 a podílu na pozemcích parc.č. 1040/50, 1040/51 a 1040/209 (zastavěná plocha), vymezených prohlášením vlastníka a podílu na pozemcích 1040/199 a 1040/201 (související plocha), oprávněným nájemcům bytu s poskytnutím slevy ve výši 10% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky takto: bytová jednotka č.: 867/02 datum převzetí závazné nabídky: 05.04.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 805/20661 velikost bytu: 4+1 80,5 m2 kupující: Kateřina Furlongová a Ray Furlong celková kupní cena: 513 262,- Kč cena se slevou: 461 936,- Kč bytová jednotka č.: 867/07 datum převzetí závazné nabídky: 24.3.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 438/20661 velikost bytu: 2+1 43,8 m2 kupující: Danuše Klementová celková kupní cena: 318 466,- Kč cena se slevou: 286 619,- Kč bytová jednotka č.: 867/09 datum převzetí závazné nabídky: 27.03.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 691/20661 velikost bytu: 3+1 69,1 m2 kupující: Karel Novák a Petra Nováková celková kupní cena: 502 976,- Kč cena se slevou: 452 678,- Kč bytová jednotka č.: 867/15 datum převzetí závazné nabídky: 06.04.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 691/20661 velikost bytu: 3+1 69,1 m2 kupující: Vít Kožený a Renata Kožená celková kupní cena: 440 976,- Kč cena se slevou: 396 878,- Kč bytová jednotka č.: 867/17 datum převzetí závazné nabídky: 29.03.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 691/20661 velikost bytu: 3+1 69,1 m2 kupující: Jana Sedlářová a Martin Sedlář celková kupní cena: 440 976,- Kč cena se slevou: 396 878,- Kč bytová jednotka č.: 868/09 datum převzetí závazné nabídky: 27.03.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 710/20661 velikost bytu: 3+1 71,0 m2 kupující: Jaroslav Matouš a Emilie Matoušová celková kupní cena: 516 691,- Kč cena se slevou: 465 022,- Kč bytová jednotka č.: 868/10 datum převzetí závazné nabídky: 27.03.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 448/20661 velikost bytu: 1+1 44,8 m2 kupující: Ivana Bodláková a Zdeněk Bodlák celková kupní cena: 339 841,- Kč cena se slevou: 305 857,- Kč bytová jednotka č.: 868/13 datum převzetí závazné nabídky: 07.04.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 448/20661 velikost bytu: 1+1 44,8 m2 kupující: Jiří Táborský a Zora Táborská celková kupní cena: 352 841,- Kč cena se slevou: 317 557,- Kč bytová jednotka č.: 868/16 datum převzetí závazné nabídky: 27.03.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 448/20661 velikost bytu: 1+1 44,8 m2 kupující: Jana Prokešová celková kupní cena: 298 841,- Kč cena se slevou: 268 957,- Kč

II. Ukládá

Morávkové Angele, Ing., radní

1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j. 867/02, 07, 09, 15, 17, 868/09, 10, 13, 16, k.ú. Hlubočepy, realitní kancelář Centru, a.s.

Termín plnění: 30.6.2006

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:32:27             
          27. Prodej b.j.- Gabinova 9, 11          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Nehlasoval  
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 5 (14%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě