Prodej bytových jednotek č.859/16 v domě č.p. 859 Lamačova 32, 860/20 v domě č.p. 860 Lamačova 30

23/02/2006

11. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

Prodej bytových jednotek č.859/16 v domě č.p. 859 Lamačova 32, 860/20 v domě č.p. 860 Lamačova 30

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 859 a 860 Lamačova č.o. 32 a 30 a podílu na pozemcích parc.č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha), vymezených prohlášením vlastníka a podílu na pozemcích 1040/42 a 1040/205 (související plocha), oprávněným nájemcům bytu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 859 a 860 Lamačova č.o. 32 a 30 a podílu na pozemcích parc.č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha), vymezených prohlášením vlastníka a podílu na pozemcích 1040/42 a 1040/205 (související plocha), oprávněným nájemcům bytu s poskytnutím slevy ve výši 10% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky takto: bytová jednotka č.: 859/16 datum převzetí závazné nabídky: 01.11.2005 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 318/28551 velikost bytu: 1+1 31,8 m2 kupující: Tereza Krislová celková kupní cena: 257 934,- Kč cena se slevou: 232 141,- Kč bytová jednotka č.: 860/20 datum převzetí závazné nabídky: 08.11.2005 velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 854/28551 velikost bytu: 4+1 85,4 m2 kupující: Magdalena Richterová a Jakub Richter celková kupní cena: 649 678,- Kč cena se slevou: 584 710,- Kč

II. Ukládá

Morávkové Angele, Ing., radní

1. seznámit s usnesením ZMČ o schválení prodeje b.j. 859/16, 860/20, k.ú. Hlubočepy, realitní kancelář Centru, a.s.

Termín plnění: 28.2.2006

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           28.jednání ZMČ P5 dne 16. 2. 2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO           
             16.2.2006 14:34:39             
          10. Prodej b.j. - Lamačova 30           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Nehlasoval  
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nepřítomen  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Nehlasoval  
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Nepřítomen  
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě