Prodej bytových jednotek č. 24/3, 25/1, 25/5, 26/2, 26/4 v domech čp. 24, 25, 26, Zahradníčkova 32, 30, 28

26/01/2007

2. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytových jednotek č. 24/3, 25/1, 25/5, 26/2, 26/4 v domech čp. 24, 25, 26, Zahradníčkova 32, 30, 28

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku č.p. 24, 25 a 26 Zahradníčkova č.o. 32, 30 a 28 a podílu na zastavěných pozemcích parc.č. 298/5, 298/6 a 298/7, vymezených prohlášením vlastníka a podílu na souvisejících pozemcích 298/148 a 298/146, k.ú Motol, oprávněným nájemcům bytu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách a podílu na nebytových prostorech 25/101 a 26/102 domu-trojbloku č.p. 24,25 a 26 Zahradníčkova č.o. 32, 30 a 28 a podílu na zastavěných pozemcích parc.č. 298/5, 298/6 a 298/7, vymezených prohlášením vlastníka a podílu na souvisejících pozemcích 298/148 a 298/146, k.ú Motol, oprávněným nájemcům bytu s poskytnutím slevy ve výši 10% z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky takto: bytová jednotka č.: 24/3 datum převzetí závazné nabídky: 9.1.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěných pozemcích: 487/12948 velikost podílu na nebytových prostorech 487/8766 velikost podílu na souvisejících pozemcích 1/24 velikost bytu: 2+1/B 48,7 m2 kupující: Zuzana Spěváková celková kupní cena: 429.464,- Kč cena se slevou: 386.517,- Kč bytová jednotka č.: 25/1 datum převzetí závazné nabídky: 9.1.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěných pozemcích: 487/12948 velikost podílu na nebytových prostorech 487/8766 velikost podílu na souvisejících pozemcích 1/24 velikost bytu: 2+1 48,7 m2 kupující: Jarmila Kalusová celková kupní cena: 428.589,- Kč cena se slevou: 385.730,- Kč bytová jednotka č.: 25/5 datum převzetí závazné nabídky: 11.1.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěných pozemcích: 487/12948 velikost podílu na nebytových prostorech 487/8766 velikost podílu na souvisejících pozemcích 1/24 velikost bytu: 2+1/B 48,7 m2 kupující: Marie Šárová celková kupní cena: 429.464,- Kč cena se slevou: 386.517,- Kč bytová jednotka č.: 26/2 datum převzetí závazné nabídky: 9.1.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěných pozemcích: 487/12948 velikost podílu na nebytových prostorech 487/8766 velikost podílu na souvisejících pozemcích 1/24 velikost bytu: 2+1 48,7 m2 kupující: Anna Rottová id. 1/2 manželé Stanislav Špička a Markéta Špičková id. 1/2 celková kupní cena: 428.589,- Kč cena se slevou: 385.730,- Kč bytová jednotka č.: 26/4 datum převzetí závazné nabídky: 9.1.2006 velikost podílu na společných prostorách domu a zastavěných pozemcích: 487/12948 velikost podílu na nebytových prostorech 487/8766 velikost podílu na souvisejících pozemcích 1/24 velikost bytu: 2+1/B 48,7 m2 kupující: Božena Frydecká celková kupní cena: 429.464,- Kč cena se slevou: 386.517,- Kč

2. prodloužení lhůty k podpisu vlastní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v návazností na provedení vkladu Dohody o reálném rozdělení spoluvlastnictví a to do jednoho měsíce po schválení prodeje ZMČ Praha 5

II. Ukládá

Heroldovi Lukáši, zástupci starosty

1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se schválení prodeje bytových jednotek č. 24/3, 25/1, 25/5, 26/2, 26/4, k.ú. Motol, Advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové

Termín plnění: 31.1.2007

Usnesení bylo schváleno: 35 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          3. zasedání ZMČ P5 dne 18. 1. 2007         
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             18.1.2007 13:57:53             
           2. Zahradníčkova 32, 30, 28           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Nehlasoval  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Nehlasoval  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 5 (12%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě