Prodej bytového domu čp.  956, se stav. pozemkem parc. č. 628/21, k. ú. Košíře, Na Stárce 35, P5, oprávněným nájemcům bytů, MUDr. Martinu Matesovi a PhDr. Josefu Borovi, dle “Zásad 1 – 3 byty…”

13/12/2001

11.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 956, se stav. pozemkem parc. č. 628/21, k. ú. Košíře, Na Stárce 35, P5, oprávněným nájemcům bytů, MUDr. Martinu Matesovi a PhDr. Josefu Borovi, dle "Zásad 1 - 3 byty..."
MČ P5 navrhuje prodej výše uvedené nemovitosti
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej domu oprávněným nájemcům bytů v nemovitosti čp. 956, se stav. pozemkem parc. č. 628/21, k. ú. Košíře, Na Stárce 35, P5, MUDr. Martinu Matesovi - id. 1/2 nemovitostí a PhDr. Josefu Borovi - id. 1/2 nemovitostí, dle "Zásad postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek," dle usnesení ZMČ P5 č. Z 15/12/2001 ze dne 22. 2. 2001, za kupní cenu ve výši: 994.873,-Kč
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty realizovat administrativní kroky za účelem prodeje bytového domu oprávněným nájemcům bytů v nemovitosti čp. 956, se stav. pozemkem parcel. č. 628/21, k. ú. Košíře, Na Stárce 35, P5, MUDr. Martinu Matesovi - id. 1/2 nemovitostí a PhDr. Josefu Borovi - id. 1/2 nemovitostí, dle příslušných zásad, schválených ZMČ P5 Termín: 31/03/2002
Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě