Prodej bytového domu čp.  769, Grafická 9, se stav. pozemkem parc. č.  3502, k. ú. Smíchov, P5

23/01/2003

18.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Prodej bytového domu čp.  769, Grafická 9, se stav. pozemkem
parc. č.  3502, k. ú. Smíchov, P5

Prodej na základě zveřejnění záměru

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytového domu čp.  769, Grafická 9, se stav. pozemkem parc.
č.  3502, k. ú. Smíchov, P5, následujícím zájemcům, dle nabídky výše
kupní ceny s podmínkou úhrady stávacích dluhů:

mnž. Švíbkovi

Hráského 1905, P5

v hotovosti 7,100.000,-

1. náhradník:
Rinasko, s.r.o.

Rybalkova 1433/14 v hotovosti 7,050.000,-

II. u k l á d á

starostovi


realizovat administrativní kroky za účelem prodeje bytového domu čp.
769, Grafická 9, se stav. pozemkem parc. č.  3502, k. ú. Smíchov,
P5, s podmínkou úhrady stávajících dluhů – dle bodu I.

Termín: 30/04/2003

Usnesení bylo schváleno 20 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě