Prodej bytového domu čp. 214, U Šalamounky 15, se stav. pozemkem parc. č. 1479/43, k. ú. Košíře

02/12/1999

17.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 214, U Šalamounky 15, se stav. pozemkem parc. č. 1479/43, k. ú. Košíře
Žádost nájemníka o koupi výše uvedené nemovitosti
Obvodní zastupitelstvo v Praze 5
I. s o u h l a s í s prodejem domu oprávněným nájemcům bytů v nemovitosti čp. 214, U Šalamounky 15 se stav. pozemkem parc. č. 1479/43, k. ú. Košíře dle "Zásad postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek" dle usnesení OZ č. 2/15/99 ze dne 4. 2. 1999 formou přímého prodeje za cenu: 1,545.181,-Kč
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty realizovat prodej nemovitosti čp. 214, U Šalamounky 15 se stav. pozemkem parcel. č. 1479/43, k. ú. Košíře, formou přímého prodeje Termín: 30/04/2000 Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě