Prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem parc. č. 664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy, dle “Statutu…”

19/09/2002

72.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem parc. č.
664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy, dle “Statutu…”

Vzhledem k nezájmu nájemníků domu čp. 162, Skalní 19, k. ú. Hlubočepy,
o koupi nabídnutých nemovitostí, byl odsouhlasen prodej podle Statutu
hl. m. Prahy. Zájem projevila společnost VENTURA, s.r.o., Pod
Žvahovem 11, 152 00 Praha 5, IČ: 45795878

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav. pozemkem parc. č.
664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy, dle “Statutu…”, za
nabídnutou cenu 7,300.000,– Kč, společnosti VENTURA, s.r.o., Praha 5,
Pod Žvahovem 11, IČ: 45795878

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat prodej bytového domu čp.  162, Skalní 19, se stav.
pozemkem parc. č.  664 a zahradou parc. č.  665, k. ú. Hlubočepy,
Praha 5, společnosti VENTURA, s.r.o., Praha 5, Pod Žvahovem 11,
IČ: 45795878

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě