Prodej bytového domu č.p.997 Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a parc.č.409 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty dle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

7.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.997 Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a parc.č.409 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.997 Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a parc.č.409 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.997 Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a parc.č.409 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt. jednotka číslo:997/1 Velikost podílu včetně pozemků: 949/10716 Velikost bytu : 3+1 94,90m2 Kupující: Mitáš Miroslav a Mitášová Irena Za cenu: 362 490
Byt. jednotka číslo:997/2 Velikost podílu včetně pozemků: 961/10716 Velikost bytu : 4+KK 96,10m2 Kupující: Veselý Jaroslava a Veselá Jaroslav Za cenu: 361 660
Byt. jednotka číslo:997/3 Velikost podílu včetně pozemků: 1128/10716 Velikost bytu : 4+1 112,80m2 Kupující: Pilný Mstislav a Pilná Radomila Za cenu: 427 580
Byt. jednotka číslo:997/4 Velikost podílu včetně pozemků: 978/10716 Velikost bytu : 3+1 97,80m2 Kupující: Bucharová Růžena,MUDr. Tůmová Hana a Pešek Zdeněk Za cenu: 368 330
Byt. jednotka číslo:997/5 Velikost podílu včetně pozemků: 1128/10716 Velikost bytu : 3+1 112,80m2 Kupující: Reichl Antonín a Reichlová Jana Za cenu: 422 840
Byt. jednotka číslo:997/6 Velikost podílu včetně pozemků: 1000/10716 Velikost bytu : 3+1 100,00m2 Kupující: Olekšik Jaroslav a Olekšiková Olga Za cenu: 381 700
Byt. jednotka číslo:997/7 Velikost podílu včetně pozemků: 479/10716 Velikost bytu : 1+1 47,90m2 Kupující: Vebrová Anna Za cenu: 180 260
Byt. jednotka číslo:997/8 Velikost podílu včetně pozemků: 668/10716 Velikost bytu : 2+1 66,80m2 Kupující: Chabrová Renáta Za cenu: 250 360
Byt. jednotka číslo:997/11 Velikost podílu včetně pozemků: 558/10716 Velikost bytu : 2+1 55,80m2 Kupující: Hrazdilová Miluše Za cenu: 211 770
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.997 Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a parc.č.409 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě