Prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2192 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

28.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.2192 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.2192, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů..,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r u š í

usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č. Z 23/17/2002 ze dne
13.12.2001

II. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú. Smíchov, s
pozemkem parc.č.2192 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..,”
dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek
a  s  věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

byt jednotka číslo:909/1

Velikost podílu včetně pozemků: 677/7317

Velikost bytu: 2+1 67,70 m2

Kupující: ing. Karlovský Jan a ing. Karlovská Milada

Za cenu: 170 059,00

byt jednotka číslo:909/2

Velikost podílu včetně pozemků: 637/7317

Velikost bytu: 2+1 63,70 m2

Kupující: Matějovský Miroslav a Matějovská Blanka

Za cenu: 156 880,00

byt jednotka číslo:909/3

Velikost podílu včetně pozemků: 978/7317

Velikost bytu: 3+1 97,80 m2

Kupující: Kopecký Jiří a Kopecká Jaroslava

Za cenu: 246 695,00

byt jednotka číslo:909/4

Velikost podílu včetně pozemků: 513/7317

Velikost bytu: 2+1 51, 30 m2

Kupující: Sychra Josef a Sychrová Božena

Za cenu: 129 401,00

byt jednotka číslo:909/5

Velikost podílu včetně pozemků: 750/7317

Velikost bytu: 2+1 75,00 m2

Kupující: Klementová Marie a Klement Vítězslav

Za cenu: 189 183,00

byt jednotka číslo:909/6

Velikost podílu včetně pozemků: 728/7317

Velikost bytu: 2+1 72,80 m2

Kupující: ing. Štec Jiří

Za cenu: 196 780,00

byt jednotka číslo: 909/7

velikost podílu včetně pozemků: 793/7317

velikost bytu: 2+1 79,30 m2

Kupující: Ditmar Egon a Ditmar Pavel

Za cenu: 204 786,00

3. udělení slevy ve výši 10% dle Zásad .. čl. 7 odst. 4 z důvodu
splnění podmínky o odkoupení všech bytů v domě. Tato sleva bude
vyplacena každému kupujícímu do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy
tento kupující uhradil kupní cenu za byt v plné výši.

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.909 Na Skalce
č.o.11, k.ú.Smíchov, s  pozemkem parc.č.2192 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o  vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě