Prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.379 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

29.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.379 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.379 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..”,
dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.730 Na Celné č.o.10, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.379, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..”,
dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek
a  s  věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt jednotka číslo: 730/3

Velikost podílu včetně pozemků: 729/7452

Velikost bytu: 3+1 72,90 m2

Kupující: Květuše Frankenbergová a Ing. Ondřej Frankenberger

Za cenu: 307 940

Byt jednotka číslo: 730/4

Velikost podílu včetně pozemků: 653/7452

Velikost bytu: 2+1 65,30 m2

Kupující: Vokáč Jiří

Za cenu: 274 660

Byt jednotka číslo: 730/6

Velikost podílu včetně pozemků: 764/7452

Velikost bytu: 3+1 76,40 m2

Kupující: Ing. Lubomír Moučka a Ing. Jana Moučková

Za cenu: 321 370

Byt jednotka číslo: 730/9

Velikost podílu včetně pozemků: 360/7452

Velikost bytu: 1+1 36,00 m2

Kupující: Naděžda Demeterová a Gejza Demeter

Za cenu: 151 430

Byt jednotka číslo: 730/10

Velikost podílu včetně pozemků: 764/7452

Velikost bytu: 3+1 76,40 m2

Kupující: Jiří Psota a Milena Psotová

Za cenu: 301 690

Byt jednotka číslo: 730/11

Velikost podílu včetně pozemků: 326/7452

Velikost bytu: 1+1 32,60 m2

Kupující: Dušan Stejskal

Za cenu: 147 540

Byt jednotka číslo: 730/12

Velikost podílu včetně pozemků: 751/7452

Velikost bytu: 3+1 75,10 m2

Kupující: Ing. Dušan Sedláček a Marie Sedláčková

Za cenu: 314 400

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.730 Na Celné
č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.379 a to dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě