Prodej bytového domu č.p.665 V Lesíčku č.o.1, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.196, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

31.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.665 V Lesíčku č.o.1, k.ú.Smíchov, s pozemkem
parc.č.196, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.665 V Lesíčku č.o.1, k.ú.Smíchov, s pozemkem
parc.č.196, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných
podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.665 V Lesíčku č.o.1, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.196 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt. jednotka číslo: 665/1

Velikost podílu včetně pozemků: 508/15544

Velikost bytu : 2+1 50,80 m2

Kupující: Valta Jiří

Za cenu: 166 370

Byt. jednotka číslo: 665/2

Velikost podílu včetně pozemků: 752/15544

Velikost bytu : 2+1 75,20 m2

Kupující: Dlouhý Pavel a Dlouhá Eva

Za cenu: 241 800

Byt. jednotka číslo: 665/3

Velikost podílu včetně pozemků: 668/15544

Velikost bytu : 3+kk 66,80 m2

Kupující: Mládek Karel a Mládková Alena

Za cenu: 219 090

Byt. jednotka číslo: 665/4

Velikost podílu včetně pozemků: 713/15544

Velikost bytu : 2+1 71,30 m2

Kupující: Křečková Jaroslava a Křeček Jiří

Za cenu: 234 390

Byt. jednotka číslo: 665/5

Velikost podílu včetně pozemků: 795/15544

Velikost bytu : 2+1 79,50 m2

Kupující: Kašpar Josef a Kašparová Kateřina

Za cenu: 260 740

Byt. jednotka číslo: 665/7

Velikost podílu včetně pozemků: 734/15544

Velikost bytu : 2+1 73,40 m2

Kupující: Cmíralová Alena a ing. Cmíral Josef

Za cenu: 232 390

Byt. jednotka číslo: 665/8

Velikost podílu včetně pozemků: 801/15544

Velikost bytu : 2+1 80,10 m2

Kupující: Zbudilová Jitka a Zbudil Jiří

Za cenu: 262 330

Byt. jednotka číslo: 665/9

Velikost podílu včetně pozemků: 727/15544

Velikost bytu : 2+1 72,70m2

Kupující: Řeháková Marie

Za cenu: 237 330

Byt. jednotka číslo: 665/10

Velikost podílu včetně pozemků: 497/15544

Velikost bytu : 1+1 49,70 m2

Kupující: Zorkler Martin

Za cenu: 162 250

Byt. jednotka číslo: 665/11

Velikost podílu včetně pozemků: 505/15544

Velikost bytu : 1+1 50,50m2

Kupující: Minichbauerová Ludmila

Za cenu: 165 230

Byt. jednotka číslo: 665/12

Velikost podílu včetně pozemků: 530/15544

Velikost bytu : 1+1 53,00 m2

Kupující: Fait Vladimír

Za cenu: 173 410

Byt. jednotka číslo: 665/13

Velikost podílu včetně pozemků: 727/15544

Velikost bytu : 2+1 72,70 m2

Kupující: Libšanský Vladimír a Libšanská Blažena

Za cenu: 237 330

Byt. jednotka číslo: 665/15

Velikost podílu včetně pozemků: 719/15544

Velikost bytu : 2+1 71,90 m2

Kupující: Dr. Jehlík Vladimír a Jehlíková Alžběta

Za cenu: 235 820

Byt. jednotka číslo: 665/16

Velikost podílu včetně pozemků: 542/15544

Velikost bytu : 1+1 54,20 m2

Kupující: Průša Jindřich

Za cenu: 175 990

Byt. jednotka číslo: 665/17

Velikost podílu včetně pozemků: 738/15544

Velikost bytu : 1+1 73,80 m2

Kupující: Studený Jan a Studená Yvona

Za cenu: 239 630

Byt. jednotka číslo: 665/18

Velikost podílu včetně pozemků: 504/15544

Velikost bytu : 1+1 50,40 m2

Kupující: Vebrová Alexandra

Za cenu: 165 060

Byt. jednotka číslo: 665/19

Velikost podílu včetně pozemků: 510/15544

Velikost bytu : 1+1 51,00 m2

Kupující: Tuzarová Jiřina a Tuzar František

Za cenu: 166 490

Byt. jednotka číslo: 665/20

Velikost podílu včetně pozemků: 549/15544

Velikost bytu : 1+1 54,90 m2

Kupující: Dlouhý Martin a Dlouhá Johana

Za cenu: 179 090

Byt. jednotka číslo: 665/21

Velikost podílu včetně pozemků: 737/15544

Velikost bytu : 2+1 73,70 m2

Kupující: Večeřová Blanka

Za cenu: 233 370

Byt. jednotka číslo: 665/22

Velikost podílu včetně pozemků: 441/15544

Velikost bytu : 1+1 44,10 m2

Kupující: Racková Libuše a ing. Franěk Michal

Za cenu: 142 520

Byt. jednotka číslo: 665/23

Velikost podílu včetně pozemků: 318/15544

Velikost bytu : 1+KK 31,80 m2

Kupující: Vysoká Dagmar

Za cenu: 103 240

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA o  schválení prodeje bytového domu č.p.665 V Lesíčku
č.o.1, k.ú.Smíchov, s  pozemkem parc.č.196, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.72/1994 Sb…”

oprávněným nájemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě