Prodej bytového domu č.p. 660 Cetyňská č.o. 5, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 588 dle”Zásad…” právnické osobě EGEA, spol. s r.o

07/04/2004

18.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty


Prodej bytového domu č.p. 660 Cetyňská č.o. 5, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 588 dle”Zásad…” právnické osobě EGEA, spol. s r.o


 


Prodej výše uvedeného domu dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty…” právnické osobě EGEA, s.r.o. se sídlem Praha 5, Cetyňská 660/5, založené oprávněnou nájemkyní bytu


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


1. prodej bytového domu č.p. 660 Cetyňská č.o. 5, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 588 právnické osobě EGEA s.r.o. založené oprávněnou nájemkyní bytu – ing. Annou Egererovou dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty…”


 


2. za cenu dle znaleckého posudku: 2.632.600,– Kč bez slevy a bez splátek


 


II. u k l á d á


ing. P. Horákovi, zást. starosty


seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 o schválení prodeje domu č.p. 660 Cetyňská č.o. 5, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 588 právnické osobě EGEA, s.r.o. realitní kanceláře SEVER a CENTRA


Termín: 31/03/2004


 


Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


 


13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 20 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 14:47:57                         


                12.Prodej b.d.č.p. 660 Cetyňská č.o. 5               


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Pro         


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Pro         


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Zdržel se   


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Pro         


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Nehlasoval  


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Pro         


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Zdržel se   


  Stránský Martin                          US         29  Nehlasoval  


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro          


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (9%)  Nehlasoval: 2 (6%)


Nepřítomno: 4


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě