Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, se zastav. pozemkem parc.č.896 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

17.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, se
zastav. pozemkem parc.č.896 dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, se
zastav. pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, se
zastav. pozemkem parc.č.896 dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na
dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:596/2

Velikost podílu včetně pozemků: 406/13152

Velikost bytu : 1+1 40,60m2

Kupující: Polonyová Marie

Za cenu: 336 180

Byt. jednotka číslo:596/3

Velikost podílu včetně pozemků: 1220/13152

Velikost bytu : 4+1 122,00 m2

Kupující: Stamidisová Dagmar a Votava Martin

Za cenu: 974 180

Byt. jednotka číslo:596/4

Velikost podílu včetně pozemků: 688/13152

Velikost bytu : 2+1 68,80m2

Kupující: PhDr. Nigrin Jaromír a MUDr. Štěrbová Božena

Za cenu: 565 470

Byt. jednotka číslo:596/5

Velikost podílu včetně pozemků: 753/13152

Velikost bytu: 2+1 75,30 m2

Kupující: Hudic Jaromír a Hudicová Anna

Za cenu: 609 670

Byt. jednotka číslo:596/7

Velikost podílu včetně pozemků: 643/13152

Velikost bytu : 2+1 64,30 m2

Kupující: Krňák Jiří

Za cenu: 516 310

Byt. jednotka číslo:596/8

Velikost podílu včetně pozemků: 1247/13152

Velikost bytu: 4+1 124,70 m2

Kupující: Dvořák Jaroslav, Dvořáková Miluše a Dvořák Jaroslav

Za cenu: 1 003 020

Byt. jednotka číslo: 596/9

Velikost podílu včetně pozemků: 714/13152

Velikost bytu : 2+1 71,40 m2

Kupující: Lebeda David

Za cenu: 681 670

Byt. jednotka číslo:596/10

Velikost podílu včetně pozemků: 1006/13152

Velikost bytu : 3+1 100,60m2

Kupující: Soukupová Lenka a Soukup Ctirad

Za cenu: 818 340

Byt. jednotka číslo:596/12

Velikost podílu včetně pozemků: 1039/13152

Velikost bytu : 3+1 103,90m2

Kupující: ing. Novák Josef a PhDr. Nováková Ivana

Za cenu: 862 230

Byt. jednotka číslo:596/13

Velikost podílu včetně pozemků: 945/13152

Velikost bytu : 3+1 94,50m2

Kupující: Šulcová Alena

Za cenu: 758 810

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

Seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9 k.ú.Malá
Strana, se zastav. pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě