Prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.881, parc.č.882 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

8.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.881, parc.č.882 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.881, parc.č.882 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.881, parc.č.882 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt. jednotka číslo:581/1 Velikost podílu včetně pozemků: 804/11129 Velikost bytu : 3+1 80,40 m2 Kupující: Šlechta Maxmilán a Šlechtová Jaroslava Za cenu: 408 950,00
Byt. jednotka číslo:581/2 Velikost podílu včetně pozemků: 813/11129 Velikost bytu : 3+1 81,30 m2 Kupující: Koblihová Ludmila Za cenu: 410 930,00
Byt. jednotka číslo:581/4 Velikost podílu včetně pozemků: 926/11129 Velikost bytu : 3+1 92,60 m2 Kupující: ing. Krausová Jarmila a Kraus Milan Za cenu: 464 210,00
Byt. jednotka číslo:581/5 Velikost podílu včetně pozemků: 916/11129 Velikost bytu : 3+1 91,60 m2 Kupující: Burešová Lucie Za cenu: 461 400,00
Byt. jednotka číslo:581/6 Velikost podílu včetně pozemků: 920/11129 Velikost bytu : 3+1 92,00 m2 Kupující: Hamák Břetislav a Hamáková Jana Za cenu: 465 020,00
Byt. jednotka číslo:581/7 Velikost podílu včetně pozemků: 931/11129 Velikost bytu : 3+1 93,10 m2 Kupující: Tesař Pavel a RNDr. Tesařová Eva Za cenu: 471 240,00
Byt. jednotka číslo:581/8 Velikost podílu včetně pozemků: 933/11129 Velikost bytu : 3+1 93,30 m2 Kupující: Hallerová Božena Za cenu: 473 780,00
Byt. jednotka číslo:581/9 Velikost podílu včetně pozemků: 951/11129 Velikost bytu : 3+1 95,10 m2 Kupující: Sommer Jan Za cenu: 482 940,00
Byt. jednotka číslo:581/10 Velikost podílu včetně pozemků: 945/11129 Velikost bytu : 3+1 94,50 m2 Kupující: Dvořáková Helena a Havlová Hana Za cenu: 473 710,00
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú.Malá Strana, s pozemky parc.č.881, parc.č.882 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě