Prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.221,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

70.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.221,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48,k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.221,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů..,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.506 Zborovská č.o.48, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.221, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek takto:

Byt jednotka číslo:506/2

Velikost podílu včetně pozemků: 908/13889

Velikost bytu : 3+1 90,8 m2

Kupující: Jan Síla a Anna Sílová

Za cenu: 680 790

Byt jednotka číslo:506/3

Velikost podílu včetně pozemků: 848/13889

Velikost bytu : 3+1 84,8 m2

Kupující: Gabriela Kopecká

Za cenu: 633 640

Byt jednotka číslo:506/5

Velikost podílu včetně pozemků: 424/13889

Velikost bytu : 1+1 42,4 m2

Kupující: Alena Pešková

Za cenu: 319 040

Byt jednotka číslo:506/6

Velikost podílu včetně pozemků: 912/13889

Velikost bytu : 3+1 91,2 m2

Kupující: Liana Matějovská

Za cenu: 696 020

Byt jednotka číslo:506/7

Velikost podílu včetně pozemků: 1135/13889

Velikost bytu : 4+1 113,5 m2

Kupující: Kapičák Ivan a Mílová Jaromíra

Za cenu: 1 183 990

Byt jednotka číslo:506/8

Velikost podílu včetně pozemků: 934/13889

Velikost bytu : 3+1 93,4 m2

Kupující: Martin Budil a Šárka Budilová

Za cenu: 710 740

Byt jednotka číslo:506/10

Velikost podílu včetně pozemků: 949/13889

Velikost bytu : 3+1 94,9 m2

Kupující: Ing. Tomáš Hájek

Za cenu: 714 350

Byt jednotka číslo:506/11

Velikost podílu včetně pozemků: 1142/13889

Velikost bytu : 3+1 114,2 m2

Kupující: Jiří Biffer a Alena Bifferová.

Za cenu: 857 240

Byt jednotka číslo:506/12

Velikost podílu včetně pozemků: 972/13889

Velikost bytu : 3+1 97,2 m2

Kupující: Alena Kristofovičová

Za cenu: 735 290

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.506 Zborovská
č.o.48, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.221, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě