Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13 se zastav. pozemkem parc.č. 900, k.ú.Malá Strana, a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

24.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13 se zastav. pozemkem
parc.č. 900, k.ú.Malá Strana, a to dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu Újezd č.p. 414, č.o.13, se zastav. pozemkem
parc.č. 900,k.ú.Malá Strana, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu Újezd č.o.13 k.ú.Malá Strana, se zastav.
pozemkem parc.č.900 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”,
dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek
a  s  věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:414/2

Velikost podílu včetně pozemků: 896/12345

Velikost bytu : 3+1 89,60m2

Kupující: Mašková Anna, Voříšková Ilona a Voříšek Milan

Za cenu: 403 230

Byt. jednotka číslo:414/3

Velikost podílu včetně pozemků: 918/12345

Velikost bytu : 3+1 91,80m2

Kupující: Dr. Gronský Jan a Gronská Vlasta

Za cenu: 414 780

Byt. jednotka číslo:414/5

Velikost podílu včetně pozemků: 935/12345

Velikost bytu : 3+1 93,50m2

Kupující: Malá Jitka a Malý Ota

Za cenu: 420 780

Byt. jednotka číslo:414/6

Velikost podílu včetně pozemků: 919/12345

Velikost bytu : 3+1 91,90m2

Kupující: Vaněk Miloš a Mgr. Vaňková Libuše

Za cenu: 417 710

Byt. jednotka číslo:414/7

Velikost podílu včetně pozemků: 933/12345

Velikost bytu : 3+1 93,30m2

Kupující: Hněvkovská Yvonna a Kropáč Zdeněk

Za cenu: 420 720

Byt. jednotka číslo:414/8

Velikost podílu včetně pozemků: 904/12345

Velikost bytu : 3+1 90,40m2

Kupující: JUDr. Marková Eliška

Za cenu: 403 870

Byt. jednotka číslo:414/10

Velikost podílu včetně pozemků: 903/12345

Velikost bytu : 3+1 90,30m2

Kupující: Urban Jaromír a Urbanová Alena

Za cenu: 410 440

Byt. jednotka číslo:414/11

Velikost podílu včetně pozemků: 924/12345

Velikost bytu : 3+1 92,40m2

Kupující: Hášová Eva a Háša Antonín

Za cenu: 419 980

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu Újezd č.p. 414, č.o.13, se
zastav. pozemkem parc.č.900, k.ú.Malá Strana,a to dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě