Prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú. Smíchov, s pozemkem parc. č. 117, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

30.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú. Smíchov,
s pozemkem parc. č. 117, dle ” Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú. Smíchov,
s  pozemkem parc. č. 117,dle ” Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p. 395, Malátova, č.o. 13, k.ú.
Smíchov, s pozemkem parc. č. 117, dle ” Zásad prodeje bytových domů
se  čtyřmi a  více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 395/1

Velikost podílu včetně pozemků: 411/7580

Velikost bytu : 1+1, 41,1 m2

Kupující: Karel Skuhra

Za cenu: 235.630,00

Byt. jednotka číslo: 395/2

Velikost podílu včetně pozemků: 691/7580

Velikost bytu : 2+1, 69,1 m2

Kupující: Ing. Michael Jehlička a Ing. Marcela Jehličková

Za cenu: 387.590,00

Byt. jednotka číslo: 395/3

Velikost podílu včetně pozemků: 972/7580

Velikost bytu : 3+1, 97,2 m2

Kupující: Olga Tvrdíková a Pavel Tvrdík

Za cenu: 521.520,00

Byt. jednotka číslo: 395/4

Velikost podílu včetně pozemků: 722/7580

Velikost bytu : 2+1, 72,2 m2

Kupující: Helena Matyášová

Za cenu: 393.240,00

Byt. jednotka číslo: 395/5

Velikost podílu včetně pozemků: 1282/7580

Velikost bytu : 3+1, 128,2 m2

Kupující: Edita Ekrtová a Vladimír Ekrt

Za cenu: 726.220,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p. 395, Malátova,
č.o. 13, k. ú. Smíchov, s pozemkem parc. č. 117, dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě