Prodej bytového domu č.p.356 Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3040 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

19.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.356 Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3040 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.356 Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3040 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.356 Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3040 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
byt. jednotka číslo: 356/1 Velikost podílu včetně pozemků: 824/9957 Velikost bytu : 3+1 82,40 m2 Kupující: ing. Kašpar Vlastimil a Mgr. Kašparová Vanda Za cenu: 345 550
byt. jednotka číslo:356/2 Velikost podílu včetně pozemků: 806/9957 Velikost bytu : 3+1 80,60 m2 Kupující: Honzáková Marie Za cenu: 338 000
byt. jednotka číslo:356/3 Velikost podílu včetně pozemků: 939/9957 Velikost bytu : 3+1 93,90 m2 Kupující: Horná Jarmila a Horný Josef Za cenu: 425 240
byt. jednotka číslo:356/6 Velikost podílu včetně pozemků: 999/9957 Velikost bytu : 3+1 99,90 m2 Kupující: Metzgerová Zdeňka Za cenu: 428 210
byt. jednotka číslo:356/8 Velikost podílu včetně pozemků: 1015/9957 Velikost bytu : 3+1 101,50 m2 Kupující: Niederlová Anežka Za cenu: 435 070
byt. jednotka číslo:356/9 Velikost podílu včetně pozemků: 976/9957 Velikost bytu : 3+1 97,60 m2 Kupující: Moravec Stanislav a Moravcová Jarmila Za cenu: 432 270
byt. jednotka číslo:356/10 Velikost podílu včetně pozemků: 537/9957 Velikost bytu : 1+1 53,70 m2 Kupující: Wintrová Jana Za cenu: 242 050
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.356 Kroftova č.o.5, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3040 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě