Prodej bytového domu č.p.343 Drtinova č.o.18, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3038 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

21.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.343 Drtinova č.o.18, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3038 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.343 Drtinova č.o.18, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3038 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.343 Drtinova č.o.18, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3038 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt. jednotka číslo:343/1 Velikost podílu včetně pozemků: 785/10909 Velikost bytu : 3+1 78,50 m2 Kupující: Paterová Jarmila Za cenu: 305 870,00
Byt. jednotka číslo:343/4 Velikost podílu včetně pozemků: 927/10909 Velikost bytu : 3+1 92,70 m2 Kupující: ing. Rohel Zdeněk a PhDr. Rohelová Jana Za cenu: 353 370,00
Byt. jednotka číslo:343/5 Velikost podílu včetně pozemků: 864/10909 Velikost bytu : 3+1 86,40 m2 Kupující: ing. Uher Oldřich Za cenu: 335 300,00
Byt. jednotka číslo:343/6 Velikost podílu včetně pozemků: 891/10909 Velikost bytu : 3+1 89,10 m2 Kupující: ing. Němeček Josef Za cenu: 343 390,00
Byt. jednotka číslo:343/7 Velikost podílu včetně pozemků: 919/10909 Velikost bytu : 3+1 91,90m2 Kupující: ing. Froněk Jiří a Froňková Nina Za cenu: 352 810,00
Byt. jednotka číslo:343/8 Velikost podílu včetně pozemků: 956/10909 Velikost bytu : 4+KK 95,60 m2 Kupující: ing. Ebenová Markéta a RNDr. Eben Kryštof Za cenu: 367 610,00
Byt. jednotka číslo:343/10 Velikost podílu včetně pozemků: 499/10909 Velikost bytu : 1+1 49,90 m2 Kupující: Kroupa Pavel a Kroupová Gabriela Za cenu: 215 880,00
Byt. jednotka číslo:343/11 Velikost podílu včetně pozemků: 475/10909 Velikost bytu : 1+1 47,50 m2 Kupující: Blahová Marie Za cenu: 205 110,00
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.343 Drtinova č.o.18, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3038 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě