Prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438, parc.č.1439 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

9.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438, parc.č.1439 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438, parc.č.1439 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438, parc.č.1439 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt. jednotka číslo:2265/1 Velikost podílu včetně pozemků: 281/8704 Velikost bytu : 1+0 28,10 m2 Kupující: Pražák Roman Za cenu: 101 535,00
Byt. jednotka číslo:2265/2 Velikost podílu včetně pozemků: 517/8704 Velikost bytu : 1+1 51,70 m2 Kupující: Ducháčková Václava Za cenu: 181 483,00
Byt. jednotka číslo:2265/3 Velikost podílu včetně pozemků: 700/8704 Velikost bytu : 2+1 70,00 m2 Kupující: Rytířová Eva a Rytíř Petr Za cenu: 245 207,00
Byt. jednotka číslo:2265/8 Velikost podílu včetně pozemků: 493/8704 Velikost bytu : 1+1 49,30 m2 Kupující: Königsmarková Helena Za cenu: 176 133,00
Byt. jednotka číslo:2265/9 Velikost podílu včetně pozemků: 421/8704 Velikost bytu : 1+1 42,10 m2 Kupující: Hájková Libuše Za cenu: 151 489,00
Byt. jednotka číslo:2265/10 Velikost podílu včetně pozemků: 450/8704 Velikost bytu : 1+1 45,00 m2 Kupující: Schülllerová Vanda Za cenu: 157 687,00
Byt. jednotka číslo:2265/11 Velikost podílu včetně pozemků: 704/8704 Velikost bytu : 2+1 70,40 m2 Kupující: Petřík Radim a Petříková Leona Za cenu: 249 720,00
Byt. jednotka číslo: 2265/14 Velikost podílu včetně pozemků: 610/8704 Velikost bytu : 2+1 61,00 m2 Kupující: Feifer Jaromír a Feifrová Radmila Za cenu: 216 933,00
Byt. jednotka číslo:2265/15 Velikost podílu včetně pozemků: 215/8704 Velikost bytu : 1+0 21,50 m2 Kupující: Hásek Miroslav Za cenu: 78 623,00
Byt. jednotka číslo:2265/16 Velikost podílu včetně pozemků: 894/8704 Velikost bytu : 3+1 89,40 m2 Kupující: Knipl Miroslav a Kniplová Jana Za cenu: 315 547,00
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.2265 Radlická č.o.92, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.1438, parc.č.1439 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě