Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.463 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

10.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.463 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.463 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů....",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.463 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt. jednotka číslo: 2243/1 Velikost podílu včetně pozemků: 477/12569 Velikost bytu : 2+1 47,70m2 Kupující: Řeháková Jarmila Za cenu: 256 530
Byt. jednotka číslo:2243/2 Velikost podílu včetně pozemků: 1033/12569 Velikost bytu : 3+1 103,30m2 Kupující: Černíková Helena a Černík Milan Za cenu: 379 590
Byt. jednotka číslo:2243/4 Velikost podílu včetně pozemků: 758/12569 Velikost bytu : 2+1 75,80m2 Kupující: Demeter Milan a Demeterová Helena Za cenu: 268 300
Byt. jednotka číslo:2243/5 Velikost podílu včetně pozemků: 734/12569 Velikost bytu : 2+1 73,40m2 Kupující: Pelíšková Jarmila a Vraná Gabriela Za cenu: 256 400
Byt. jednotka číslo:2243/6 Velikost podílu včetně pozemků: 743/12569 Velikost bytu : 2+1 74,30m2 Kupující: Sekyra Jaroslav,Sekyrová Helena a Pokorný Pavel Za cenu: 260 960
Byt. jednotka číslo:2243/7 Velikost podílu včetně pozemků: 759/12569 Velikost bytu : 2+1 75,90m2 Kupující: Stehlík Tomáš a Stehlíková Markéta Za cenu: 266 480
Byt. jednotka číslo:2243/9 Velikost podílu včetně pozemků: 734/12569 Velikost bytu : 2+1 73,40m2 Kupující: Havlín Jan a ing. Havlínová Jitka Za cenu: 265 910
Byt. jednotka číslo:2243/10 Velikost podílu včetně pozemků: 779/12569 Velikost bytu : 2+1 77,90m2 Kupující: Plátková Sylva, Pirochová Marcela a Pirochová Dagmar Za cenu: 271 540
Byt. jednotka číslo:2243/11 Velikost podílu včetně pozemků: 521/12569 Velikost bytu : 1+1 52,10m2 Kupující: Kalousková Milada Za cenu: 202 730
Byt. jednotka číslo:2243/13 Velikost podílu včetně pozemků: 750/12569 Velikost bytu : 2+1 75,00m2 Kupující: Spáčil Radek a Spáčilová Marta Za cenu: 268 500
Byt. jednotka číslo:2243/14 Velikost podílu včetně pozemků: 456/12569 Velikost bytu : 2+1 45,60m2 Kupující: Neuman Jan Za cenu: 175 480
Byt. jednotka číslo:2243/15 Velikost podílu včetně pozemků: 717/12569 Velikost bytu : 2+1 71,70m2 Kupující: Vavřinová Olga a Hájek Martin Za cenu: 251 110
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ MČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.463 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě