Prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

68.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů..”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.2001 Radlická č.o.56, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 2001/1

Velikost podílu včetně pozemků: 227/10524

Velikost bytu : 1+1 22,70m2

Kupující: Hák Jiří

Za cenu: 61 410

Byt. jednotka číslo: 2001/2

Velikost podílu včetně pozemků: 444/10524

Velikost bytu : 1+1 44,40m2

Kupující: Kůsová Jitka

Za cenu: 123 390

Byt. jednotka číslo: 2001/3

Velikost podílu včetně pozemků: 451/10524

Velikost bytu : 1+1 45,10m2

Kupující: Adamová Eva

Za cenu: 130 850

Byt. jednotka číslo: 2001/4

Velikost podílu včetně pozemků: 634/10524

Velikost bytu : 2+1 63,40m2

Kupující: Mgr. Chalupová Jana a Chalupa Jaroslav
Za cenu: 192 240 Kč

Byt. jednotka číslo: 2001/5

Velikost podílu včetně pozemků: 655/10524

Velikost bytu : 2+1 65,50m2

Kupující: Škeříková Věra a Škeřík Jan
Za cenu: 181 390

Byt. jednotka číslo: 2001/6

Velikost podílu včetně pozemků: 450/10524

Velikost bytu : 1+1 45,00m2

Kupující: Pavel Jiří

Za cenu: 130 140

Byt. jednotka číslo: 2001/7

Velikost podílu včetně pozemků: 470/10524

Velikost bytu : 1+1 47,00m2

Kupující: Schneiderová Emilie a Pucher Vlastimil

Za cenu: 144 460

Byt. jednotka číslo: 2001/8

Velikost podílu včetně pozemků: 470/10524

Velikost bytu : 1+1 47,00m2

Kupující: Kvízová Eva a Kvíz Petr

Za cenu: 131 160

Byt. jednotka číslo: 2001/9

Velikost podílu včetně pozemků: 452/10524

Velikost bytu : 1+1 45,20m2

Kupující: Borovan Pavel a Borovanová Ludmila
Za cenu: 124 410

Byt. jednotka číslo: 2001/10

Velikost podílu včetně pozemků: 648/10524

Velikost bytu : 2+1 64,80m2

Kupující: Novosad Rudolf a Novosadová Marta
Za cenu: 180 140

Byt. jednotka číslo: 2001/11

Velikost podílu včetně pozemků: 467/10524

Velikost bytu : 1+1 46,70m2

Kupující: Brotánková Marie

Za cenu: 134 920

Byt. jednotka číslo: 2001/12

Velikost podílu včetně pozemků: 490/10524

Velikost bytu : 1+1 49,00m2

Kupující: Ing. Jančaříková Blanka

Za cenu: 146 410

Byt. jednotka číslo: 2001/14

Velikost podílu včetně pozemků: 458/10524

Velikost bytu : 1+1 45,80m2

Kupující: Jandová Marie a Janda Zdeněk
Za cenu: 137 230

Byt. jednotka číslo: 2001/15

Velikost podílu včetně pozemků: 648/10524

Velikost bytu : 2+1 64,80m2

Kupující: Pitterová Marie

Za cenu: 182 950

Byt. jednotka číslo: 2001/16

Velikost podílu včetně pozemků: 468/10524

Velikost bytu : 1+1 46,80m2

Kupující: Ing. Klíma Miroslav

Za cenu: 132 190

Byt. jednotka číslo: 2001/17

Velikost podílu včetně pozemků: 498/10524

Velikost bytu : 1+1 49,80m2

Kupující: Retingerová Hana

Za cenu: 144 700

Byt. jednotka číslo: 2001/18

Velikost podílu včetně pozemků: 427/10524

Velikost bytu : 1+1 42,70m2

Kupující: Fuksa Stanislav

Za cenu: 118 620

Byt. jednotka číslo: 2001/19

Velikost podílu včetně pozemků: 459/10524

Velikost bytu : 1+1 45,90m2

Kupující: Čahojová Marta a Čahoj Václav

Za cenu: 129 130

Byt. jednotka číslo: 2001/20

Velikost podílu včetně pozemků: 632/10524

Velikost bytu : 2+1 63,20m2

Kupující: Kolman Miloslav a Kolmanová Zdeňka

Za cenu: 193 290

Byt. jednotka číslo: 2001/21

Velikost podílu včetně pozemků: 591/10524

Velikost bytu : 2+1 59,10m2

Kupující: Dvořák Zdeněk a Dvořáková Anna

Za cenu: 138 640

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.2001 Radlická
č.o.56, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2093, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5