Prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.800, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

25.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s
pozemkem parc.č.800, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem
parc.č.800, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..,” dle příslušných
podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10, k.ú.Hlubočepy, s
pozemkem parc.č.800, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
..”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek
a  s  věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:183/01

Velikost podílu včetně pozemků: 363/2043

Velikost bytu : 1+1 36,30 m2

Kupující: Mgr. Jitka Holajová

Za cenu: 220 660,00

Byt. jednotka číslo:183/02

Velikost podílu včetně pozemků: 363/2043

Velikost bytu : 1+1 36,30 m2

Kupující: Bedřich Hrála

Za cenu: 226 850,00

Byt. jednotka číslo:183/04

Velikost podílu včetně pozemků: 363/2043

Velikost bytu : 1+1 36,30 m2

Kupující: Anna Lorencová a Milan Lorenc

Za cenu: 222 560,00 Kč

Byt. jednotka číslo:183/05

Velikost podílu včetně pozemků: 381/2043

Velikost bytu : 1+1 38,10 m2

Kupující: Ludvík Brzobohatý a Věra Firbachová

Za cenu: 233 600,00

3. udělení slevy ve výši 20% dle Zásad.čl.7, odst. 4 z důvodu
splnění podmínky o odkoupení všech bytů v domě. Tato sleva bude
vyplacena každému kupujícímu do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy
tento kupující uhradil kupní cenu za byt v plné výši

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.183 Lumiérů č.o.10
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.800 dle “Zásad prodeje bytových
domů se  čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům
bytů

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě