Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

14.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
Byt jednotka číslo:1789/01 Velikost podílu včetně pozemků: 990/8487 Velikost bytu : 2+1 99,00 m2 Kupující: Antoš Petr a Antošová Šárka Za cenu: 356.520,-Kč Byt jednotka číslo:1789/02 Velikost podílu včetně pozemků: 758/8487 Velikost bytu : 2+1 75,80 m2 Kupující: Stříbrná Ivana a Kotaška Miroslav Za cenu: 291.420,-Kč Byt jednotka číslo:1789/03 Velikost podílu včetně pozemků: 545/8487 Velikost bytu : 1+1 54,50 m2 Kupující: Hendrych Jiří a Hendrychová Blanka Za cenu: 197.010,- Byt jednotka číslo:1789/04 Velikost podílu včetně pozemků: 759/8487 Velikost bytu : 2+1 75,90 m2 Kupující: Kořínková-Jiroutová Lucie a ing. Jirout Tomáš Za cenu: 291.800,-
Byt jednotka číslo:1789/07 Velikost podílu včetně pozemků: 562/8487 Velikost bytu : 1+1 56,20 m2 Kupující: Tomanová Jitka Za cenu: 206.160,-Kč
Byt jednotka číslo:1789/08 Velikost podílu včetně pozemků: 200/8487 Velikost bytu : 1+0 20.00 m2 Kupující: ing. Štefec Rudolf Za cenu: 74.910,-Kč
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.2142 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...", dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě