Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

23.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3,
k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3,
k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3,
k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva
pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:1720/2

Velikost podílu včetně pozemků: 516/8239

Velikost bytu : 1+1 51,60 m2

Kupující: Červená Jana

Za cenu: 164 160

Byt. jednotka číslo:1720/4

Velikost podílu včetně pozemků: 507/8239

Velikost bytu : 1+1 50,70 m2

Kupující: Ivanová Emilie

Za cenu: 160 710

Byt. jednotka číslo:1720/5

Velikost podílu včetně pozemků: 478/8239

Velikost bytu : 1+1 47,80m2

Kupující: Zeisová Hana a Zeis Petr

Za cenu: 149 720

Byt. jednotka číslo:1720/6

Velikost podílu včetně pozemků: 298/8239

Velikost bytu : 1+0 29,80m2

Kupující: ThDr.Hermach Josef

Za cenu: 92 960

Byt. jednotka číslo:1720/7

Velikost podílu včetně pozemků: 447/8239

Velikost bytu : 1+1 44,70m2

Kupující: Kraus František a Krausová Zdena

Za cenu: 147 240

Byt. jednotka číslo:1720/8

Velikost podílu včetně pozemků: 510/8239

Velikost bytu : 1+1 51,00m2

Kupující: Machotková Hana

Za cenu: 165 720

Byt. jednotka číslo:1720/9

Velikost podílu včetně pozemků: 484/8239

Velikost bytu : 1+1 48,40m2

Kupující: Liberský Petr

Za cenu: 155 560

Byt. jednotka číslo:1720/12

Velikost podílu včetně pozemků: 517/8239

Velikost bytu : 1+1 51,70m2

Kupující: ing. Kykal Jiří

Za cenu: 158 480

Byt. jednotka číslo:1720/13

Velikost podílu včetně pozemků: 483/8239

Velikost bytu : 1+1 48,30m2

Kupující: Čermáková Miroslava a Procházka Jaroslav

Za cenu: 149 580

Byt. jednotka číslo:1720/16

Velikost podílu včetně pozemků: 537/8239

Velikost bytu : 1+1 53,70m2

Kupující: Kubík Josef a Kubíková Helena

Za cenu: 166 200

Byt. jednotka číslo:1720/17

Velikost podílu včetně pozemků: 478/8239

Velikost bytu : 1+1 47,80m2

Kupující: Šimková Věra a  Šimek Petr
Za cenu: 150 050

Byt. jednotka číslo:1720/18

Velikost podílu včetně pozemků: 480/8239

Velikost bytu : 1+1 48,00m2

Kupující: Bíbová Marie a Bíba Miroslav

Za cenu: 147 830

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3,
k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2903 dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě