Prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.61/1,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

31.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.61/1,dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parcel.č.61/1,dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.1356 Matoušova č.o.10, k.ú.Smíchov,
s  pozemkem parcel.č.61/1, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek takto:

Byt jednotka číslo:1356/2

Velikost podílu včetně pozemků: 785/11149

Velikost bytu : 2+1 78,5 m2

Kupující: Oldřich Bartůněk a Blažena Bartůňková

Za cenu: 221 490

Byt jednotka číslo:1356/3

Velikost podílu včetně pozemků: 446/11149

Velikost bytu : 1+1 44,6 m2

Kupující: Danuše Rambousková

Za cenu: 122 290

Byt jednotka číslo:1356/4

Velikost podílu včetně pozemků: 1111/11149

Velikost bytu : 3+1 111,1 m2

Kupující: Zdeňka Kačerová a Josef Kačer

Za cenu: 308 570

Byt jednotka číslo:1356/5

Velikost podílu včetně pozemků: 1059/11149

Velikost bytu : 3+1 105,5 m2

Kupující: Ing. Jiří Petránek a Marcela Petránková

Za cenu: 294 120

Byt jednotka číslo:1356/6

Velikost podílu včetně pozemků: 1111/11149

Velikost bytu : 3+1 111,1 m2

Kupující: Ing. Hubert Herrmann a Dagmar Herrmannová

Za cenu: 308 570

Byt jednotka číslo:1356/9

Velikost podílu včetně pozemků: 1073/11149

Velikost bytu : 3+1 107,3 m2

Kupující: Jaroslav Horák

Za cenu: 296 780

Byt jednotka číslo:1356/10

Velikost podílu včetně pozemků: 1076/11149

Velikost bytu : 3+1 107,6 m2

Kupující: Ing. Richard Volmut a Taťana Volmutová

Za cenu: 298 850

Byt jednotka číslo:1356/11

Velikost podílu včetně pozemků: 462/11149

Velikost bytu : 1+1 46,2 m2

Kupující: Jitka Mitisková

Za cenu: 127 270

Byt jednotka číslo:1356/12

Velikost podílu včetně pozemků: 619/11149

Velikost bytu : 1+1 61,9 m2

Kupující: Vladimír Nepomucký a Irena Nepomucká

Za cenu: 173 120

Byt jednotka číslo:1356/13

Velikost podílu včetně pozemků: 1075/11149

Velikost bytu : 3+1 107,5 m2

Kupující: Marie Pallasová a Alena Rulíková

Za cenu: 298 570

Byt jednotka číslo:1356/14

Velikost podílu včetně pozemků: 380/11149

Velikost bytu : 1+1 38,0 m2

Kupující: Jan Hajmerle

Za cenu: 104 680

Byt jednotka číslo:1356/15

Velikost podílu včetně pozemků: 528/11149

Velikost bytu : 1+1 52,8 m2

Kupující: Markéta Líbalová

Za cenu: 147 790

3. zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu na pozemku
parcel.č. 61/1 ve prospěch uživatelů nemovitostí č.p.3170 a
č.p.1357

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.1356 Matoušova
č.o.10, k.ú.Smíchov, s pozemkem parcel.č.61/1, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě